PORODICA

Da se bori za PORODICU kao osnovnu ćeliju društva

JEDNAKI USLOVI

Da aktivno učestvuje u političkom životu Crne Gore. To podrazumijeva stvaranje uslova da jednog dana učestvuje na izborima pod jednakim uslovima za sve političke subjekte u Crnoj Gori

SOCIJALNA PRAVA

Da se bori za veća socijalna prava i slobode gradjana Crne Gore (veću ZAPOSLENOST, veće PLATE, veća socijalna PRIMANJA, bolje opšte USLOVE ZA ŽIVOT,…)

NEUTRALNOST

Da se na medjunarodnom planu bori za vojnu i ekonomsku NEUTRALNOST

JEDNAKOST

Da se bori za jednakost svih građana/ki Crne Gore pred Zakonom

RAVNOPRAVNOST

Da se bori za slobodu vjerskog i nacionalnog opredeljenja za sve građane Crne Gore, bez preduslova i bez ograničenja po bilo kom osnovu.

GALERIJA

Zadnje aktivnosti iz galerije

PREDLOŽI AKCIJU

Putem ove forme možete:

  • Predložiti akciju
  • Ukazati na nepravilnosti
  • Izložiti vaš problem

PREDLOŽI AKCIJU

BLOG

Zadnje vijesti i novosti

NAJBOLjI IZBOR PO NAJBOLjOJ CIjENI

Naša je misija omogućiti privatnim korisnicima pristup vrhunskim, najmodernijim tehnologijama po prihvatljivoj cijeni te efikasno pomoći kompanijama da što uspješnije usvoje sve prednosti poslovanja na Internetu.