1 200 Eur kazne zbog 55,30 Eur

Osnovni sud Nikšić kaznio je Alternativu sa 1 000,oo Eur i ovlašćeno lice Veska Pejaka sa 200,oo Eur zato što u toku kampanje navodno nijesu dostavili podatke o licima koji su donirali 55,3o Eur dobrovoljnih priloga za rad partije. Samo da podsjetimo, Alternativa je u predizbornu kampanju ušla sa 55,3o Eur. Naš program bio je isključivo i samo - SOCIJALNI.

Na suđenju povodom ovog slučaja Alternativa je podnijela svu dokumentaciju, mail-ove i pisane dokaze da je podnijela izvještaj 'Agenciji za borbu protiv korupcije'. Takodje, ukazali smo na nedostatke "Zakona o finansiranju političkih partija", pošto je nemoguće dostaviti podatke ljudi koji na žiro - račun uplate donaciju za partiju (to samo banka može). Agencija nije donijela ništa od dokumentacije, a lice koje je zastupalo Agenciju nije uopšte bilo upućeno u sami proces. Na sva pitanja Sudije u vezi slučaja odgovarala je sa: "Nijesam upoznata sa ovim slučajem...". Agencija nije priložila svojoj tužbi nijedan dokument kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, nijednog svjedoka i nijedan dokaz, što se jasno vidi iz zapisnika Suda.

Građani Crne Gore treba da shvate da nijedna zemlja ne može opstati bez fer i poštenog sudskog sistema. Niko ne želi da rizikuje svoj novac i ulaže u zemlje "visokog rizika". Iz takvih zemalja novac "bježi". Ova presuda za nas je bila očekivana, kao i pokušaj da se Alternativa spriječi da izadje na izbore, pa ćemo mi pokušati da prevazidjemo finansijske probleme i nastavimo sa svojim radom. Crnoj Gori treba Alternativa. Sigurni smo da se u nekim slučajevima nijesmo slagali, ali budite sigurni da je put kojim ide Alternativa jedini mogući put. Rješenja koja predlažemo za prevazilaženje krize u Crnoj Gori su jedina moguća rješenja. Vrijeme je pokazalo da je tako...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovim se krši Član 35, USTAVA CRNE GORE:

"Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.
Okrivljeni nije obavezan da dokazuje svoju nevinost.
Sumnju u pogledu krivice sud je obavezan da tumači u korist okrivljenog."