BESPLATNA HRANA ZA BEBE

Alternativa pokreće peticiju za BESPLATNU HRANU ZA BEBE. Pokretanjem ove peticije želimo da pomognemo ženama koje iz opravdanih razloga nijesu u stanju da doje svoje bebe. Te žene su prinuđene da koriste adaptirano mlijeko čiji iznos mjesečno dostiže do 80,00 Eur. Socijalno ugrožene familije prinuđene su da koriste kravlje mlijeko (koje nije preporučljivo za novorođenčad zbog pojave alergija i slabog razvoja imuno-sistema). Alternativa smatra da jedan od prioritetnih ciljeva Crne Gore treba da bude borba protiv "bijele kuge". Ovo je jedan od načina da radimo na natalitetu i da pomognemo budžetu mladih bračnih parova.

Hrana bi se izdavala isključivo na ljekarski recept i preuzimala bi se u apotekama. Time bi se obezbijedila kontrola čitavog procesa. Država bi preko svojih dobavljača garantovala kvalitet hrane za bebe, što ne možemo reći da je sada slučaj. Veći dio hrane za bebe na našem tržištu ne ispunjava ni minimum kvaliteta. Alternativa je dobila informacije da se rokovi upotrebe hrane za bebe često prepravljaju i da su dobavljači vrlo sumnjive firme. Ovom inicijativom bi se riješili ti problemi.

Pravo na ovu vrstu pomoći imale bi sve porodice do navršene prve godine djeteta. Proces ostvarivanja prava bio bi jednostavan. Bebina majka bi otišla kod svog izabranog ljekara, koji bi posle standardnih pregleda i analiza odlučio da li je neophodno uključivanje (pri)hrane za bebu i da li je majka sposobna da svojim dojenjem zadovolji potrebe djeteta. Zatim bi ljekar ispisao recept sa kojim bi majka ostvarila pravo da preuzme hranu za bebe u apoteci.

Prema procjenama Alternative ukupni troškovi ove mjere bili bi oko 7.000.000 Eura, sa mogućnošću da se ta suma značajnije smanji zbog "ekonomije obima" i velike porudžbine. Realna suma koja bi se iz budžeta izdvajala za ovo ne bi prelazila 5.000.000 Eur. Mladi bračni parovi imali bi velike koristi od ove mjere upravo zato jer bi se njihov budžet rasteretio za najmanje 80,00 Eur mjesečno. Na godišnjem nivou to je suma od skoro 1.000 Eur. Zbog toga smatramo ovu inicijativu opravdanom, smatramo je realnom i okrenutom dobru Crne Gore.

VIDEO MATERIJAL

P.S. Peticiju možete potpisati na stranici Alternative ili nas kontaktirati putem Facebook-a.