Finansijski izvještaji za 2016-tu godinu

U prilogu su dati finansijski izvještaji Alternative zaključno sa 31.12.2016-te godine. Alternativa je već donijela odluku da neće naplaćivati članarinu svojim članovima, jer je većina naših članova socijalno ugrožena. Plan Alternative je da se finansira isključivo od donacija, u skladu sa važećim Zakonom o finansiranju političkih partija.

Nijedan član Alternative ne prima zaradu za rad u partiji.

Bilans stanja Alternative 2016:

Bilans uspjeha Alternative 2016:

Konsolidacija finansijskog stanja i pronalaženje konstantnog priliva novca su prioriteti partije u narednom periodu. Komentari ljudi sa kojima redovno komuniciramo se uglavnom svode na:"Odlično radite, pratimo vaš rad, ali...nemate snage da se borite sa partijama koje imaju novac!". Novac kupuje bilborde, reklame i minutažu u medijima. Znali smo to od samog početka, pa se može reći da smo u 2016-toj godini postigli maksimum u odnosu na sredstva koja smo imali. Ideali i borbenost nijesu na cijeni, a iskrenost nije valuta koja se koristi u političkom životu Crne Gore.