O Organizaciji

Dobro došli u našu organizaciju

"ALTERNATIVA" je  organizacija osnovana sa ciljem da postane politička partija građanskog usmjerenja. Crna Gora ima 650 000 gradjana, što je mali potencijal, pa je učestvovanje svih nas u javnom životu neophodno i obavezujuće pravo.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Buduća partija će biti organizovana po “rezultatskom principu”, što podrazumijeva rezultatski orjentisane timove koji će imati cilj da ostvare zadatak za koji su formirani. Odgovornost za izvršenje zadataka biće lična i neće biti delegirana na kolektiv. Rezultatska orijentisanost vodi većoj LIČNOJ ODGOVORNOSTI i mnogo boljim rezultatima čitavog tima. Uspjeh u izvršenju postavljenih zadataka biće JEDINI uslov napredovanja u ALTERNATIVI.

CILJ “ALTERNATIVE”

U roku od naredne dvije godine cilj “ALTERNATIVE” je da formira ‘Vladu u sjenci’ koja bi mogla da u punom obimu preuzme vlast u Crnoj Gori, kako bi preokrenula pravac ekonomsko-društvenog razvoja u pozitivnom i održivom smjeru. ‘Vlada u sjenci’ biće formirana od stručnjaka sa obrazovanjem i iskustvom neophodnim da se sistem u kome živimo mijenja na kvalitativan i kvantitativan način. Uspjeh u obrazovanju i stičeno iskustvo biće JEDINI parametri u imenovanju ljudi za ovaj tim.

PROGRAMSKE ODREDNICE

KOMUNIKACIJA UNUTAR “ALTERNATIVE”

Komunikacija na sastancima, Facebook stranici, unutar organizacije, na forumima,… - MORA biti civilizovanja i MORA u sebi sadržati poštovanje sagovornika i vremena koje svi mi imamo na raspolaganju. Niko ne smije biti nipodaštavan ili vrijeđan zbog svog vjerskog ili nacionalnog ubijeđenja, zbog svog vjerovanja u stavove koji svoju utemeljenost imaju u univerzalnim ljudskim PRAVIMA.

NA KOGA RAČUNAMO?

Svaki pojedinac bez obzira na prethodnu političku opredeljenost MOŽE biti dio “ALTERNATIVE”. Jedini preduslov je da se nije ogriješio o ZAKONSKE i MORALNE NORME u svom političkom djelovanju. U trenutku kada osjeti potrebu da svoje znanje i iskustvo upotrebi u pozitivnom smjeru naći će dobrog partnera za takvu vrstu djelovanja u ALTERNATIVI.

ETIČKI KODEKS

ZADATAK ALTERNATIVE

PORODICA

Da se bori za PORODICU kao osnovnu ćeliju društva

JEDNAKI USLOVI

Da aktivno učestvuje u političkom životu Crne Gore. To podrazumijeva stvaranje uslova da jednog dana učestvuje na izborima pod jednakim uslovima za sve političke subjekte u Crnoj Gori

SOCIJALNA PRAVA

Da se bori za veća socijalna prava i slobode gradjana Crne Gore (veću ZAPOSLENOST, veće PLATE, veća socijalna PRIMANJA, bolje opšte USLOVE ZA ŽIVOT,…);

NEUTRALNOST

Da se na medjunarodnom planu bori za vojnu i ekonomsku NEUTRALNOST

JEDNAKOST

Da se bori za jednakost svih građana/ki Crne Gore pred Zakonom

RAVNOPRAVNOST

Da se bori za slobodu vjerskog i nacionalnog opredeljenja za sve građane Crne Gore, bez preduslova i bez ograničenja po bilo kom osnovu

AD ULTIMUM, QUOD ULTIMUM!

SPONZORI