Izvještaj ALTERNATIVE o budžetu i rezultatima izbora 2016-te godine

ALTERNATIVA CRNA GORA je za izbore 16.10.2016-te godine imala ukupni priliv novčanih sredstava u iznosu od 22 758,03 Eur. Iz budžeta Crne Gore nam je uplaćeno 22 702,73 Eur, a imali smo donacija (od strane fizičkih lica) u iznosu od 55,30 Eur. Do završetka kampanje imali smo 9 269,31 Eur ukupnih troškova, od čega:

  • troškovi za reklamne spotove i reklamni materijal - 2 335,oo Eur;
  • režijski troškovi i troškovi opšte administracije - 2 158,61 Eur;
  • ostali troškovi - 4 706,00 Eur (troškovi obilaženja terena, hrana i piće za aktiviste, dnevnice, ...)

Na dan 14.11.2016-te na našem računu je ostalo 13 488,92 Eur. Odlukom Kriznog štaba ALTERNATIVE (privremenog upravnog tijela) odlučeno je da se ova sredstva upotrebe za rad ALTERNATIVE u budućem periodu.

Moramo naglasiti da su budžetska sredstva ALTERNATIVI kasnila sa uplatom u odnosu na zakonski predvidjen rok. 22 702,73 Eur je uplaćeno 04.10.2016-te, samo 10 dana prije izborne šutnje. U samu kampanju smo ušli sa 55,30 Eur, koje smo pokušali da nadoknadimo maštovitošću i hrabrošću. Nažalost, druge partije su u izbornu kampanju uložile milionske sume, pa je "glas" ALTERNATIVE bio praktično nečujan. I pored toga, uspjeli smo da svim građanima prenesemo socijalnu poruku p14310455_1196390710407252_9169937580097208329_outem javnih sučeljavanja, na RTCG1. "Zakon o izboru poslanika i namještenika" nam je omogućio ravnopravan odnos na tom mediju, pa smo tu priliku vješto koristili za priču o problemima nezaposlenosti i siromaštva. Par video spotova, koje smo sami napravili i uredili (troškovi izrade spotova 0,oo Eur), emitovali smo na RTCG1, RTV Nikšić, RTV Pljevlja i RTV Budva (besplatni termini).  Svaki naš spot imao je jaku socijalnu poruku, pa smo time uspjeli da nadoknadimo "minutažu" koju su imale druge partije. Takodje, suočeni sa situacijom da nijesmo u finansijskoj mogućnosti da plaćamo bilborde, ALTERNATIVA je iskoristila besplatan bilbrod u H.Novom.

Na izborima smo osvojili ukupno 878 glasova (0,23%), od ukupno 388 220 izašlih birača. Zahvaljujemo se svakom glasaču koji je dao glas ALTERNATIVI, jer znamo da ste to uradili bez ikakvog interesa, vjerujući samo u to da će se ALTERNATIVA nastaviti boriti za prava "običnih" građana Crne Gore. Istoriju uvijek pišu pobjednici, ali neke stranice napišu i oni koji se iskreno bore za "bolje sjutra". Zbog lošeg izbornog rezultata, ostavku na funkciju Predsjednika ALTERNATIVE podnio je G-din Vesko Pejak. Obrazlažući svoju odluku naveo je da su neophodno promjene u djelovanju koje bi bile u skladu sa potrebama ALTERNATIVE za budući period. Do izbora novih organa upravljanje je preuzeo Krizni štab ALTERNATIVE.

Sumirano: ALTERNATIVA je uspjela da od dva zacrtana cilja ostvari jedan. Naime, primarni cilj učestvovanja ALTERNATIVE na izborima 16.10.2016-te je bilo pokretanje socijalne priče u javnosti Crne Gore. Građanima, od kojih smo tražili potpis za izlazak na izbore, saopštili smo da želimo da učestvujemo da bi pričali o socijalnim problemima mladih ljudi, radnika, nezaposlenih, penzionera... Primarni cilj, za koji nijesmo imali ni izbliza dovoljno resursa, uspjeli smo da ostvarimo kroz nadljudski napor i zalaganje. Nažalost, neka upozorenja koja smo objavili (kašnjenje socijalnih davanja koja čekaju Crnu Goru) građani/ke nijesu uzeli za ozbiljno. Prema našim informacijama socijalna situacija će se mnogo pogoršati u toku 2017-te godine. Period koji nas čeka u naredne 4 godine biće možda najteži u modernijoj istoriji Crne Gore.

Sekundarni cilj, ulazak u Skupštinu Crne Gore, nijesmo uspjeli da ostvarimo. Bio nam je cilj da u Skupštini Crne Gore imamo 27-09-2015-istoriju-pisu-hrabrimakar dva poslanika (minimum) da bi oni mogli da pripremaju, predlažu i brane socijalne Zakone. Predlažući Zakon o dječijem dodatku u Martu 2016-te uvidjeli smo da se na postojeće poslanike ne možemo osloniti jer ih ti Zakoni nijesu interesovali.
Činjenicom da nijesmo uspjeli da ostvarimo dva poslanička mjesta, smatramo da su najviše izgubili oni za koje smo se borili.

Ipak... Borba se nastavlja....


DO POSLJEDNJEG ZBOG POSLJEDNJEG!