NOVI ZAKON O R(J)ADU

Koordinatori Alternative Vesko Pejak i Zarija Pavićević predali su danas predloge izmjena Zakona o radu. Na Zakonu su 2 godine radili predstavnici Vlade Crne Gore, Evropske komisije, Ministarstva rada i Sindikata. Najveće iznenađenje ovog dijaloga bila je informacija da je Evropska komisija tražila mnogo strožije uslove Zakona o radu. Primjera radi, tražili su da se pauza ne računa u radno vrijeme i da se postrože uslovi rada. Predstavnici Sindikata su izjavili da su zadovoljni ovim Zakonom. Ovo je potvrdilo priču Alternative da u Crnoj Gori ne postoje Sindikati. 

Alternativa Crna Gora smatra da je ovaj Zakon ogroman korak unazad. Alternativa je predložila 21 izmjenu Zakona o radu. Tražili smo da se minimalna zarada poveća na 50% od prosječne (oko 250,ooEur). Objasnili smo da bi time dobili svi, uključujući i Vladu Crne Gore (veći prihodi od poreza), poslodavce (veći promet roba i usluga jer bi radnici imali veće plate) i radnike (veća plata). Tražili smo da se ukine sporni Član 66. Zakona u kojem se poslodavcima daje mogućnost da uposle svoje radnike 6 dana po 10h nedjeljno. To je protivno svim konvencijama o pravima radnika. Najavili smo da će ovaj član Zakona napraviti haos na tržištu rada. ŠPredloženi zakon je pun grešaka koje će dovesti do opšteg bezvlašća na tržištu rada. Upozorili smo Vladu da će haos nastao ovim Zakonom dovesti do situacije da mnogo radnika ulicu izabere kao jedini način borbe.

Na kraju, zadovoljstvo nam je reći da smo predali peticiju za uvođenje NERADNE NEDJELJE ! Objasnili smo da bi neradna nedjelja važila samo za firme koje imaju nekontinuiran proces rada, tj one koje bi mogle da prekinu proizvodnju bez štete po kompaniju (megamarketi, butici, suvenirnice, kladionice, ...). Usvajanjem ove mjere gotovo 50 000 radnika dobilo bi SLOBODAN DAN. Naš predlog prihvaćen je (na naše iznenađenje) sa odobravanjem. Ne očekujemo usvajanje mjere jer smo svjesni da bi ona pogodila vlasnike megamarketa koji imaju veliki uticaj na Vladu Crne Gore. Ipak, problem radnika koji nemaju slobodan dan čeka na rješavanje. Plašimo se da će ulica biti jedini način izražavanja nezadovoljstva ukoliko se ne usvoje mjere koje će biti u korist radnika.

Dio ove službene zabilješke mora biti informacija da nijedna televizija nije pratila debatu. Slaba medijska propraćenost vjerovatno nije posljedica slabe zainteresovatnosti građana, već izbjegavanje da se o ovoj temi raspravlja na nivou Crne Gore. Prisustvo predstavnika Evropske komisije govori nam koliko su institucije ove zemlje slabe i koliko zavise od strane pomoći. Gotovo nijedna odluka bitna za naše građane ne može biti donijeta bez prisustva "strane pomoći". Koliko je ta pomoć korisna govori i činjenica da su predstavnici Evropske komisije tražili mnogo strožije uslove za radnike: ukidanje (plaćene) pauze u toku rada, ukidanje Ugovora na neodređeno vrijeme (za stalno), manja prava za radnike u otkaznom roku... Još jednom je potvrđen stav Alternative da Crna Gora treba da bira svoj put, slijedi svoj interes i bori se za svoju ekonomsku nezavisnost van Evropske Unije.