PRIJAVA PROTIV TABACCO S PRESS-a

Evo rasporeda radnika/ca Tabacco S Press trafika. Na papiru, radnici/ce imaju jedan dan slobodno, i rade 42h nedjeljno. Međutim, kada odete na trafiku subotom uveče, vidjećete da trafike - RADE! Na papiru ne, ali u realnom životu ćete tamo zateći radnika/cu.

 

 

 

 

 

 

Na ovaj način radnik/ca ima SAMO JEDAN SLOBODAN DAN u dvije nedjelje. Po Zakonu bi trebalo da ima makar jedan slobodan dan nedjeljno. Na taj način se raubuje radna snaga, koja danima nema slobodno vrijeme. Ljudi se pretvaraju u robove koji žive da bi radili. Sav "višak radnog vremena", koji nigdje nije zabilježen, ide u džepove njihovih poslodavaca. Prosječna plata za ovaj posao je 220,oo Eur mjesečno.

Tabacco S Press je prije dvije godine ukinuo pauzu svojim radnicima/cama, tako da one ne mogu da odu na pola sata da bi izvršile fizološke potrebe. Znate da trafike nemaju WC zar ne?! Ta pauza im je služila za to. Zamislite sada svoju majku ili sestru kako radi u prostoru ne većem od 1 x 1m i kako 7h trpi da ne ode u WC.

Pravo na pauzu je GARANTIVANO Zakonom o radu:
Član 59.
(1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30
minuta.

PRIJAVA PROTIV TABACCO S PRESS-a:

"Poštovani...

ALTERNATIVA CRNA GORA ovim putem želi da prijavi ponašanje poslodavca suprotno Zakonu o radu. Naime, dobili smo par prijava da kompanija Tobacco S Press ukinula pauzu svojim radnicima/cama. Kako trafike u kojima ti radnici/ce rade nemaju WC, ovom mjerom im je uskraćeno pravo da u toku rada izvrše fiziološke potrebe, za šta su oni ovu pauzu i koristili.

Podsjetićemo da je uskraćivanje prava na pauzu suprotno Zakonu o radu, te da se ovom mjerom, ako se potvrdi kao tačna, radnicima/cama Tobacco S Press-a grubo krše zakonom garantovana prava. Nećemo se ovom prilikom baviti efektima na ljudsko tijelo i njegovo zdravlje koje ima uskraćivanje prava na obavljanje fizioloških potreba u toku radnog vremena.

Molimo Inspekciju rada da ispita ove navode, te da nam uradi Nalaz inspekcije. Možete nas obavijestiti o rezultatima putem ovog mail-a.

Hvala Vam unaprijed!"