TEK SVAKA ČETVRTA OSOBA IMA POSAO!

"Svaka četvrta osoba u Crnoj Gori je zaposlena, a na njen "račun" dođu po jedan učenik, penzioner i nezaposlena osoba (ili radnik na crno)."

Da bi ekonomski sistem Crne Gore bio održiv na dugi rok potrebno je da na ove tri osobe dođe makar devet radnika. Ekonomija i zaposlenost obično su posljednje teme o kojima se raspravlja u Skupštini, a da su pitanja plata i prava radnika obično među najmanje pominjanim temama u Crnoj Gori.

Prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori ima 379.130 građana od 19 - 65 godina. Od ovog broja zaposleno je 177.908 građana/ki, dok 106.338 građana radi na crno ili nemaju nikakav posao (slika 1.).

Prema zvaničnim podacima 22.201 su studenti, 42.406 je nezaposleno, a 30.277 su penzioneri (slika 2.). Ono što zabrinjava je činjenica da u zemlji imamo najmanje 100.000 nezaposlenih lica koja čekaju posao duže od tri godine. Zbog toliko nezaposlenih radnika, zarade u Crnoj Gori će da padaju.

Nesposobnost političara, da se izbore se problemom nezaposlenosti, "kriva" je što se u javnosti konstantno pokreću teme poput Njegoša, kosovke djevojke, jezika i "državnog udara".

Sve veći broj mladih izlaz iz ove situacije traži u odlasku iz zemlje. Samo ove godine 5.000 naših građana će da emigrira. Veći dio njih neće se vratiti. Dok se nama serviraju priče o ulasku u EU, mnogi od nas nemaju više vremena da čekaju da političari sjednu i razgovaraju o ovom problem.

Prema zvaničnim podacima 22.201 su studenti, 42.406 je nezaposleno, a 30.277 su penzioneri. Ono što zabrinjava je činjenica da u zemlji imamo najmanje 100.000 nezaposlenih lica koja čekaju posao duže od tri godine.

Ako želimo da Crna Gora opstane moramo sav raspoloživi novac uložiti u otvaranje novih radnih mjesta. Batalimo priče o auto-putu. Neophodno je da taj novac podijelimo mladim preduzetnicima koji bi otvorili mala preduzeća. Sa milion eura moguće je otvoriti deset malih uspješnih kompanija, a u njima zaposliti najmanje 150-300 ljudi. Samo prošle godine su naši poslanici podijelili dvostruko veću sumu na svoje privilegije - službene telefone i službena putovanja. Ako se ubrzo ne promijenimo, uskoro nećemo imati koga da mijenjamo.

LINK ČLANKA